Rólunk

Cégtörténet

Az IntelliAlarm Zrt. három tulajdonosa a nemzetközi biztonságtechnikai és távközlési/informatikai piacon több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik. Megalakulásakor a cég elsődlegesen a tűz- és riasztás átjelzési szolgáltatások nyújtásában kívánt piacvezető szerepet kialakítani, melyhez ázsiai kockázati befektetők biztosították a financiális hátteret. A cég pozitív indulása után a jelenlegi többségi tulajdonos visszavásárolta üzletrészét a kockázati befektetőtől, így a társaság 100%-ban magyar tulajdonban van.

 

2012. augusztus

Magyarországon elsőként az IntelliAlarm Zrt. vezette be a közvetlen tűzátjelzést az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton (EKG vagy NTG) keresztül, ezzel megkezdve a tűzátjelzési szolgáltatás éles üzemét. A jelzések közvetlenül az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság által működtetett tűzoltósági Erőgazdálkodási és Riasztás Információs Rendszerébe (ERIR) kerülnek beküldésre.

 

2013. április

A cég megvásárolta a KHVT Nonprofit Kft. tűzátjelzési üzletágát és ezzel a közvetlen tűzátjelzés egyik piacvezetője lett.

Az IntelliAlarm Zrt. telematikai infrastruktúrájának felhasználása mellett olyan biztonságos és minden szabványnak megfelelő szolgáltatási rendszert dolgozott ki, melyet a következő években modellként kíván szerepeltetni a hazai és a kelet-európai piacon egyaránt.

Célunk, hogy a megszerzett tapasztalat és üzleti tudás birtokában a vállalati és hatósági együttműködés modelljét az országon kívül Európa több más országában is bevezethessük.

 

Küldetésünk

Az IntelliAlarm Zrt. elkötelezett a biztonságtechnikai szolgáltatások publikus vagy privát IP hálózatokon történő nyújtásában. A cég IntelliAlarm Fire IP szolgáltatása a tűzátjelzési feladatokra kínál megoldást hatóságilag közvetlen tűzoltósági átjelzésre kötelezett vagy normál 24 órás távfelügyeletre kötelezett ügyfeleink részére egyaránt.

 

A szolgáltatások megvalósítása a modern kor legújabb elektronikai vívmányai segítségével történjen, kihasználva a távközlési piac rugalmasságát és hozzáadott értékteremtő képességét.

 

Minden szolgáltatásban legyenek hasznosítva olyan kiemelkedő szoftveres automatizmusok vagy mesterséges intelligencia modulok, amik a viselkedési, kép-, hang-, és egyéb információkat folyamatosan elemezve képes a diszpécserek részére különböző ajánlásokat tenni a történések elemzésében, valamint a javasolt intézkedések kapcsán. Ezekkel a módszerekkel bármilyen felügyelt rendszer biztonsága jelentősen növelhető.

 

Küldetésünk az alapvető biztonságtechnikai szolgáltatások kiegészítése olyan kényelmi vagy többlet szolgáltatásokkal, amelyek az ügyfelek számára a valós idejű információhoz jutáson felül különböző konfigurációs lehetőségeket is biztosítanak. Mindez olyan univerzális és flexibilis platformon valósul meg, ami az előfizetők részére transzparens információkat és a megrendeléstől a számlafizetésig automatizált és elektronizált ügyfélkezelési modellt kínál.

 

 

Műszaki háttér

Vállalatunk központi telematikai infrastruktúráját partnerünk hálózata biztosítja: mint RIPE Local Internet Registry az IP hálózatok menedzselésének teljes tárháza áll rendelkezésünkre, klimatizált és redundáns tápellátással rendelkező géptermünkben biztosítható az üzemszünet nélküli, biztonságos működés.

 

A végponti eszközök (CPE-k) csatlakoztatásához a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött megállapodásunk alapján biztonságos csatornán összekapcsolódtunk partnerünk IP hálózatával, így az egyes riasztási jelzések közvetlenül és biztonságosan érkeznek meg központunkba.

 

A tűzjelzések közvetlen célbajuttatása az illetékes tűzoltóságokhoz

a Katasztrófavédelem Tűzjelzés Fogadó Központján (TFK) keresztül jut el a Pajzs bevetésirányítási rendszerbe, melynek előnye, hogy a tűzjelzések emberi beavatkozás nélkül, azonnal az illetékes tűzoltóságra kerülnek.

 

A jelzés-disztribúciót

az UniAlarm Dispatcher rendszer biztosítja, mely teljeskörű műszaki megoldást nyújt a jelzések fogadásától annak eljuttatásáig a hatósági állomásra. Az IP alapú átjelzési technológiához használt berendezéseinket a Cisco, Hewlett-Packard és az IBM szállítja, míg virtualizációs és felhő alapú megoldásainkhoz a WMware és Citrix szoftvereit használjuk.

 

Minőség- és biztonságpolitika

Az IntelliAlarm Zrt. vezetősége a működése minden területén a minőség alapú szemléletet, az ügyfél és saját adatok védelmét, és az érdekelt felek elvárásainak való megfelelést meghatározó elemként kezeli. Mindezért a biztonsági rendszer szolgáltatásaiban a minőségügy oldaláról az MSZ EN ISO 9001:2009, és az információbiztonság oldaláról az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványok követelményeit kielégítő – minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszereket magába foglaló – integrált menedzsmentrendszert épített ki, folyamatosan működteti és fejleszti.

 

Az IntelliAlarm Zrt. menedzsmentrendszere működtetésének és folyamatos fejlesztésének alapvető céljai:

  • A biztonsági rendszer szolgáltatásokhoz szükséges műszaki ismeretek, készség és képesség folyamatos rendelkezésre állása, fejlesztése.
  • A cég belső működésének, hatékonyságának növelése a belső folyamatok és a menedzsmentrendszer folyamatos fejlesztésével.
  • Szolgáltatások során vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése.
  • Az IntelliAlarm Zrt. gazdasági értékének és jó hírnevének megtartása, további növelése.
  • A meglévő alapvető szolgáltatások kiegészítése kényelmi és többlet szolgáltatásokkal.

Az információbiztonság területén:

  • Az ügyfél, partneri, dolgozói, szerződéses, és egyéb üzleti információk bizalmasságának megőrzése, különös tekintettel az ügyfelek bizalmas adatainak biztonságos kezelésére.
  • Az ügyfeleknek nyújtott biztonsági szolgáltatások információvédelmének folyamatos biztosítása.
  • Az alkalmazott támogató informatikai, illetve információtechnológiai rendszerek információbiztonságának fenntartása, a folyamatos üzemeltetésük biztosításával, beleértve a szükséges távmunka feltételeinek biztosítását is.
  • Az IntelliAlarm Zrt. alapvető szándéka, hogy a minőségügyi és információbiztonsági politikája alapelveinek betartásával, a menedzsmentrendszerének bevezetésével, folyamatos működtetésével és fejlesztésével kivívja az összes érdekelt fél egyidejű elismerését és elégedettségét.

Kérdése van?

24 órán belül válaszolunk!

Árajánlatot kérek